Entreprenadbesiktning


Delbesiktning

Slutbesiktning

2-årsbesiktning (Garantibesiktning)

Särskild besiktning (Skadebesiktning)


Ring vår SBR besiktningsman så hjälper han er, 070-8704606.Varför besikta när entreprenaden är klar?

Om entreprenören och beställaren inte är överens kan det vara ett bra sätt att komma vidare om man gör en slutbesiktning eller delbesiktning. Det är dock viktigt både för beställare och entreprenör att även när man är överens låta göra en slutbesiktning. Det är först då det blir ett avslut på entreprenaden och att garantitider börjar gälla, det är ofta besiktningsmannen upptäcker brister som inte beställaren hunnit upptäcka eller som avviker från de gällande branschreglerna och entreprenören ges då tillfälle att åtgärda dessa utefter det upprättade protokollet.