Entreprenadbesiktningar:

Delbesiktning

Slutbesiktning

2-årsbesiktning (Garantibesiktning)

Särskild besiktning (Skadebesiktning)