Kontrollansvarig

Vi har certifierad kontrollansvarig med behörighet K för komplicerad art. Certifierad via RISE (f.d. SP-certifiering)