Företaget registrerades 2008 och har sedan starten sysslat med olika typer av konsultuppdrag inom byggbranschen.

Sedan 2016 är merparten av de arbeten vi utför inriktade mot besiktning och areamätning men i mån av tid hjälper vi även till med ritningar, kalkyler, förfrågningsunderlag samt KA.

Våra kunder är privatpersoner och företag samt offentliga beställare.


Ett urval av några av de arbeten som vi utfört

Statusbesiktning av ca 150 st byggnader för Egendomsförvaltningen i Härnösands Stift

Areamätning av ca 400 byggnader för Svenska Kyrkan

Inventering av Farligt Avfall (ex. Asbest, PCB, PAH) åt rivningsentreprenörer inför rivning av industribyggnader vid bygget av E4/Sundsvallsbron

Uppdrag för Trafikverket med materialinventering av ca 160 st byggnader invid järnvägen