Areamätning

Vi utför areamätningar och mäter efter ny mätstandard 2020. SS 21054:2020

Vi mäter villor, lägenheter och lokaler och anlitas vid bostadsförsäljning, hyresförhandlingar och tvister om areauppgiften.

Vi har stor erfarenhet och har bl.a. utfört ca 400 areamätningar för Svenska kyrkan i Härnösands stift.

Om man hyr, ska köpa eller sälja en bostad eller lokal är det relevant att känna till hur stor den är.

När en bostad, fastighet eller lokal ska säljas är det alltid säljaren som är ansvarig för de areauppgifter som lämnas. Säljaren använder ibland befintliga areauppgifter men ofta är areauppgiften inte korrekt. En anledning till att arean idag skiljer sig från tidigare areauppgifter kan vara att standarden är ändrad eller att mätningen enbart utförts på ritning och inte på plats. 

Om en köpare av bostaden eller lokalen väljer att göra en areamätning efter köpet och det visar sig att den faktiska arean inte överensstämmer med den uppgivna så kan säljaren behöva betala skadestånd till köparen.

Om en lokal eller bostad ska hyras ut måste uthyraren se till att korrekt area uppges. Om hyresgästen genomför en areamätning och den inte stämmer med det uthyraren angivit kan det bli en tvist.

Läs artikel om areamätning i Svenska Dagbladet.

Läs artikel om vårt uppdrag för Svenska kyrkan.  

Fördelar med areamätning

  • Kan öka värdet på din bostad.
  • En areamätning är en trygghet för både köpare och säljare. Inga framtida tvister.
  • Mätbeviset är en giltig handling vid en försäljning eller värdering av bostaden.